schoolreizen@omniatravel.be | +32 09 269 90 61

Win een dagtrip naar Canterbury of bestemming naar keuze ! Actie 2016-2017

Hoe deelnemen

Elke school die tussen 1 maart 2016 en 28 februari 2017 een schoolreis van minimum 15 personen bestelt bij Omnia Travel neemt automatisch deel aan de wedstrijd. Per 10 deelnemers krijgt u 1 lot . De trekking gebeurt op 28 februari 2017.
Wat behelst de te winnen prijs: reis voor maximum 50 personen / de autocarreis heen en terug van aan de schoolpoort naar de bestemming / lunch
+ extra voor Parijs : + 1 uur rondvaart op de Seine + 2 metrotickets per persoon
+ extra voor Canterbury : overvaart per boot + toegang tot kathedraal
+ extra voor andere bestemmingen : te bespreken naargelang bestemming – bv 2 uren gids of toegang tot museum

Reglement

Art.1 Organisator
Omnia Travel met maatschappelijke zetel te Mgr Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven organiseert een promotieactie ter bevordering van de verkoop van haar schoolreizen
Art. 2 Bestemming van de contact data
Omnia Travel informeert dat adres en mailgegevens, bekomen via deze promotie actie, zullen verwerkt worden in de database van Omnia Travel voor intern gebruik en voor direct mail.
Art. 3 Wie neemt deel aan deze wedstrijd
Deelname aan deze wedstrijd, aangeboden door Omnia Travel  is voorbehouden aan alle scholen , onderwijsinstellingen, verenigingen e.d. die in de periode tussen 1 maart 2016 en 28 februari 2017, een groepsreis met minimum 15 personen bestellen bij Omnia Travel.
Art. 4 Op hoeveel loten heeft u recht
per 10 deelnemers heeft u recht op 1 lot .
Art. 5 Reizigers 
Alle reizigers die deelnemen aan de gewonnen reis zijn leerling, leerkracht of directie van de school. De prijs geldt voor een groep met maximum 50 deelnemers.
Art. 6 Trekking van het winnende lot
De deelnemers aanvaarden door hun deelname dat op 28 februari 2017 een persoon aangeduid door Omnia Travel het winnende lot zal trekken.
Art. 7 Omwisselbaarheid van de prijs
De gewonnen prijs kan niet worden omgewisseld met een andere school en kan niet worden omgezet in baar geld.
Art. 8 Annulering van de reis
indien de reisbestelling wordt geannuleerd vervalt het recht op deelname aan deze wedstrijd.
Art. 9 Wat behelst de te winnen prijs
reis voor maximum 50 personen / de autocarreis heen en terug van aan de schoolpoort naar de bestemming / lunch
+ extra voor Parijs : + 1 uur rondvaart op de Seine + 2 metrotickets per persoon
+ extra voor Canterbury : overvaart per boot + toegang tot kathedraal
+ extra voor andere bestemmingen : te bespreken naargelang bestemming – bv 2 uren gids of toegang tot museum
Art. 10 wanneer mag u reizen  
De reis dient te geschieden ten laatste op 30 juni 2018 en ten vroegste op 1 maart 2017. Na 30 juni 2018 vervalt de gewonnen reis.
Art. 11 hoe wordt u verwittigd
de directie van de winnende school zal door Omnia Travel worden verwittigd.